Shop Mobile More Submit  Join Login
About Digital Art / Hobbyist Nguyen Phuong GiaoFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 117 Deviations 157 Comments 6,481 Pageviews
×

Newest Deviations

Backyard by giaonp Backyard :icongiaonp:giaonp 11 0 House Hallway by giaonp House Hallway :icongiaonp:giaonp 12 0 Plein air 2 by giaonp Plein air 2 :icongiaonp:giaonp 46 3 Plein air 1 by giaonp Plein air 1 :icongiaonp:giaonp 70 7 Fantasy ship by giaonp Fantasy ship :icongiaonp:giaonp 57 16 Farm House by giaonp Farm House :icongiaonp:giaonp 64 13 Floating ruins by giaonp Floating ruins :icongiaonp:giaonp 40 5 Magical lab - Visual novel Background by giaonp Magical lab - Visual novel Background :icongiaonp:giaonp 56 19 Grand magical library by giaonp Grand magical library :icongiaonp:giaonp 100 25 Fun by giaonp Fun :icongiaonp:giaonp 7 2 Hidden Passage - Visual Novel BG by giaonp Hidden Passage - Visual Novel BG :icongiaonp:giaonp 92 6 Luxury Office_sunset - Visual Novel BG by giaonp Luxury Office_sunset - Visual Novel BG :icongiaonp:giaonp 73 15 Luxury Office_Day - Visual Novel Background by giaonp Luxury Office_Day - Visual Novel Background :icongiaonp:giaonp 51 17 NYC street - VN Background by giaonp NYC street - VN Background :icongiaonp:giaonp 46 6 Bedroom - Visual Novel Background by giaonp Bedroom - Visual Novel Background :icongiaonp:giaonp 42 4 Kitchen - Visual Novel background by giaonp Kitchen - Visual Novel background :icongiaonp:giaonp 57 10

Groups

deviantID

giaonp's Profile Picture
giaonp
Nguyen Phuong Giao
Artist | Hobbyist | Digital Art
Vietnam
Hi, My name's Giao .I had worked as a background artist , and now I become a concept / Illustration artist for a game company ( VNG / VietNam ) .
I always want to challenge myself with freelance jobs
Please contact me if you interested with my work :)
Email : giao.np@gmail.com
Skype : giao.np@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/giao.np

Comments


Add a Comment:
 
:iconrenfeild:
renfeild Featured By Owner 14 hours ago
Wow! Your geometry and perspective is really amazing! Do you lease out your art or allow for any kind of public domain use?
Reply
:icongiaonp:
giaonp Featured By Owner 7 hours ago  Hobbyist Digital Artist
Thank you :) All my arts have copyright for my clients, so I think I can't help if you need it for other commercial  projects , so sorry for that :)
Reply
:iconrenfeild:
renfeild Featured By Owner 5 hours ago
Oh no problem at all! I was just wondering if you allowed other people to use the backgrounds in free range projects like sprite comics or engine built games like Anime Comic Pro. Strictly non-profit stuff. :)
Reply
:iconalleyneangel:
alleyneangel Featured By Owner Aug 5, 2017  New Deviant
These backgrounds are amazing! You are extremely talented ^_^
Reply
:icongiaonp:
giaonp Featured By Owner Aug 6, 2017  Hobbyist Digital Artist
Thank you so much XD
Reply
:iconalphadeltazeta:
AlphaDeltaZeta Featured By Owner Jul 23, 2017  Hobbyist Digital Artist
Hello!

I think your artwork is absolutely stunning.

I wish you the best success. =)
Reply
:icongiaonp:
giaonp Featured By Owner Jul 23, 2017  Hobbyist Digital Artist
Thank you so much , I will try harder La la la la 
Reply
:icongiaonp:
giaonp Featured By Owner Jul 19, 2017  Hobbyist Digital Artist
Im not really understand it, need to check again, oh my poor English T_T
But thank you so much for helping me :)
Reply
:iconherpersona:
HerPersona Featured By Owner Jul 19, 2017  Professional Photographer

Giaonp, tôi đang làm một tính năng nghệ thuật hàng tuần có thể giúp bạn có được một sai lệch hàng ngày trong tương lai để bạn có thể nhận được nhiều sự chú ý hơn đến nghệ thuật của bạn. Nếu bạn xem tài khoản của mình, mỗi tuần khi tôi làm các tác phẩm nghệ thuật bạn và một nhóm người khác sẽ được thông báo và tất cả chúng tôi sẽ nỗ lực gửi tin nhắn tới nhân viên của DeviantArt để trưng bày tác phẩm nghệ thuật đặc trưng cho nhiều người xem. Bạn có muốn tham gia vào việc này không? Một ngày nào đó công việc của bạn cũng sẽ nổi bật và cũng có thể có ý nghĩa rất nhiều đối với bạn.
Reply
Add a Comment: